PEGI

Par PEGI
Ko nozīmē vecuma kategoriju marķējums?
PEGI vecuma kategoriju marķējums atrodams uz produkta iepakojuma priekšējā un aizmugurējā vāka ar norādi uz vienu no šādām vecuma grupām: 3, 7, 12, 16 un 18. Marķējums dod uzticamu norādi par spēles satura piemērotību saistībā ar bērnu aizsardzību. Vecuma kategorijas piešķiršanā netiek ņemts vērā spēles sarežģītības līmenis vai šai spēlei vajadzīgās prasmes.
PEGI 3
Šīs kategorijas spēles tiek uzskatītas par piemērotām visām vecuma grupām. Pieņemama ir neliela vardarbība komiskā kontekstā (līdzīgi vardarbībai multiplikācijas filmās par Bagsu Banniju vai Tomu un Džeriju). Bērns nedrīkst ekrāna varoņus saistīt ar personām patiesajā dzīvē, tiem jābūt pilnībā fantāziju varoņiem. Spēlē nedrīkst būt ietvertas nekādas biedējošas skaņas vai attēli, kas var nobaidīt mazus bērnus.
PEGI 7
Jebkuras spēles, kas parasti tiktu klasificētas kā 3. kategorijas filmas, bet kurās var būt ietvertas iespējami biedējošas epizodes vai skaņas, var tikt uzskatītas kā piemērotas šai kategorijai.
PEGI 12
Šajā vecuma grupā bērns var saskarties ar nedaudz grafiskāka rakstura vardarbību saistībā ar fantāziju varoņiem. Tomēr jebkura vardarbības izpausme pret varoņiem cilvēkiem līdzīgā veidolā vai atpazīstamiem dzīvniekiem nedrīkst būt grafiska. Jebkuriem lamuvārdiem jābūt saudzīgiem un tiem nedrīkst būt seksuāls raksturs.
PEGI 16
Šo kategoriju lieto tad, kad vardarbības līmenis (vai seksuālas darbības) sasniedz tādu pakāpi, ko varētu sagaidīt patiesajā dzīvē. 16. kategorijas spēļu saturā var būt iekļauti stiprāki lamuvārdi, jēdzieni par tabakas un narkotiku lietošanu, kā arī kriminālu darbību veikšanu.
PEGI 18
Pieaugušo vecuma klasifikāciju izmanto, kad vardarbības līmenis ir uzskatāms kā smagas vardarbības apraksts un/vai tajā ir ietverti vardarbības specifiski elementi. Smaga vardarbība ir grūti definējama, jo daudzos gadījumos viedokļi var būt ļoti subjektīvi, tomēr kopumā to var uzskatīt par vardarbības attēlošanu, kas skatītājam izsauc riebumu.
Uz spēles iepakojuma aizmugurējā vāka ir norādīti galvenie iemesli, kāpēc šī spēle ieguvusi attiecīgo vecuma kategoriju. Šādas aprakstošas norādes ir astoņas: vardarbība, necenzēta valoda jeb lamuvārdi, bailes, narkotikas, sekss, diskriminācija, azartspēles un azartspēles tiešsaistē ar citiem cilvēkiem.
Lamuvārdi
Spēlē ietverti lamuvārdi
Diskriminācija
Spēlē ir diskriminācijas attēlojums vai materiāls, kas var veicināt diskrimināciju
Narkotikas
Spēle attiecas uz narkotiku lietošanu vai attēlo to
Bailes
Spēle var izbiedēt mazus bērnus
Azartspēles
Spēles, kas mudina spēlēt vai māca azartspēles
Sekss
Spēlē attēlots kailums un/vai seksuāla uzvedība vai seksuālas norādes
Vardarbība
Spēlē ietverti vardarbības attēlojumi
Tiešsaistē
Spēlē var spēlēt tiešsaistē

 

Powered By OpenCart
Striker.lv © 2018